Condicions de pagament

Qualsevol usuari amb accés a Internet pot accedir a qualsevol document municipal elaborat per a difusió pública, llegir-lo, baixar-lo, desar-lo, imprimir-lo, emparar-lo, reutilitzar-lo, distribuir-lo i, fins i tot. , fer-ne obres derivades, sempre tenint en compte la llicència Creative Commons associada.